Sản phẩm

ITI Shareholder Management (ISM) - Phần mềm quản lý cổ đông - ISM

Thứ hai, 08 Tháng 11 2010 15:16 | Viết bởi ITI Solution chuyên phần mềm website

Cùng với việc cổ phần hóa doanh nghiệp việc quản lý cổ đông ngày càng trở nên phức tạp hơn.Để có thể quản lý thông tin cổ đông một cách chính xác,hiệu quả,nhanh chóng....Thì doanh nghiệp cần phải có một công cụ quản lý tốt.Phần mềm quản lý cổ đông - ISM với đầy đủ các tính năng quản lý cổ đông một cách tốt nhất đã được công ty ITI xây dựng và phát triển đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

1.   Phân hệ quản trị hệ thống

Cho phép người dùng phân quyền cho người sử dụng một cách nhanh chóng,linh hoạt.Thông tin dữ liệu được bảo mật an toàn.Bên cạnh đó hệ thống cung cấp chức năng sao lưu dữ liệu tự động,đồng thời có thể có thể phục hồi dữ liệu một cách nhanh chóng khi có sự cố xảy ra.

2.   Phân hệ quản trị cổ đông


  • Quản lý thông tin cổ đông
  • Phát hành cổ phiếu
  • Xác định quyền được mua cổ phiếu
  • Phát hành cổ phiếu cho cổ đông
  • Cấp giấy chứng nhận cho cổ phiếu
  • Chuyển nhượng cổ phiếu
  • Thực hiện quyền
  • Xem và in ấn số cổ đông

3.   Các mẫu biểu báo cáo

Cung cấp đầy đủ các báo cáo về quản lý cổ đông,đem lại cho doanh nghiệp cái nhìn tổng quát cũng như chi tiết về tình hình cổ phần hóa của doanh nghiệp bằng các thông tin được trích xuất từ các nguồn dữ liệu tác nghiệp cấp dưới.Các báo cáo có thể trích xuất được ra các định dạng khác(Exel,Pdf...)nhằm phục vụ kịp thời trong việc kiểm tra tính chính xác của dữ liệu in,ấn....

Khách hàng tiêu biểu
Bảng quảng cáoBảng quảng cáoBảng quảng cáoBảng quảng cáoBảng quảng cáoBảng quảng cáoBảng quảng cáo