Sản phẩm

Quản lý bán hàng bằng phần mềm POS

Thứ ba, 20 Tháng 11 2012 11:43 | Viết bởi ITI Solution chuyên phần mềm website

Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng POS. Hổ trợ quản lý thông tin cho các doanh nghiệp bán hàng, các cửa hàng, siêu thị, văn phòng phẩm... Hệ thống quản lý xuất nhập tồn, quản lý bán hàng, quản lý doanh thu, quản lý thu chi công nợ.


Quan ly ban hang


QUẢN LÝ BÁN HÀNG


QUẢN LÝ DANH MỤCQuan ly ban hang voi phan mem pos

- Danh mục khu vực
- Danh mục nhà cung cấp.
- Danh mục khách hang.
- Danh mục nhân viên.
- Danh mục bộ phận.
- Danh mục mặt hang.
- Danh mục nhóm hang.
- Danh mục kho hàng (cho phép phân kho để tiện cho các đơn vị có nhiều chi nhánh hay nhiều cửa hàng).


TIỆN ÍCH HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG

- Quản lý sao lưu và phục hồi dữ liệu.
- Thay đổi giao diện đẹp mắt theo ý thích của người dùng.
- Tạo người dùng mới và phân quyền người dùng truy cập vào phần mềm.
- Cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu tập trung để có thể sử dụng được nhiều máy con trong cùng một cơ sở.
- Trợ giúp: hướng dẩn sử dụng chương trình cho  người dùng.

QUẢN LÝ KHO


- Quản lý đa kho, có thể tạo nhiều kho hàng và cho phép luân chuyển hàng hóa giữa các kho.

TÍNH NĂNG QUẢN LÝ NHẬP HÀNG

- Lập hóa đơn mua hàng và lập phiếu nhập hàng vào kho.
- Lập phiếu chi tiền trả nhà cung cấp: tổng tiền phải trả, số tiền trả trước, công nợ còn lại.
- Quản lý hàng nhập kho theo nhà cung cấp, theo kho hàng, theo nhóm hàng, theo mặt hàng, theo thời gian. Việc nhập hàng vào kho theo các tiêu chí: nhập hàng từ việc mua hàng của nhà cung cấp, nhập hàng trả của khách hàng.

TÍNH NĂNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG


- Lập hóa đơn bán hàng, lập phiếu xuất kho
- Cập nhật lại lượng hàng tồn trong kho để quản lý xuất nhập tồn kho.
- Lập phiếu thu tiền khách hàng: tổng tiền phải thu, số tiền trả trước, công nợ.
- Quản lý xuất kho theo khách hàng, theo kho hàng, theo nhóm hàng, theo mặt hàng, theo thời gian. Việc xuất kho theo các tiêu chí: xuất bán cho khách hàng, xuất kho trả hàng cho nhà cung cấp.


QUẢN LÝ THU CHI

- Quản lý tổng thu
- Quản lý chi tiết thu
- Quản lý tổng chi
- Quản lý chi tiết chi
- Bảng cân đối thu chi

BÁO CÁO

- Báo cáo công nợ theo từng đối tượng, theo thời gian tùy chọn.
- Báo cáo thu chi công nợ theo: khách hàng, theo thời gian tùy chọn.
- Báo cáo tồn kho hiện tại theo: kho, theo nhóm hàng, theo mặt hàng.
- Báo cáo xuất nhập tồn theo: kho hàng, nhóm hàng, theo mặt hàng, theo thời gian tùy chọn.
- Báo cáo doanh thu theo: kho hàng, nhóm hàng, khách hàng, theo thời gian tùy chọn ( ngày, tuần, quý, năm…)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
BÀI VIẾT CŨ HƠN

Khách hàng tiêu biểu
Bảng quảng cáoBảng quảng cáoBảng quảng cáoBảng quảng cáoBảng quảng cáoBảng quảng cáoBảng quảng cáo