Giải pháp

Giải pháp quản lý kinh doanh (Phần mềm quản lý kinh doanh)

Thứ sáu, 29 Tháng 10 2010 15:58 | Viết bởi ITI Solution chuyên phần mềm website

PHẦN MỀM QUẢN LÝ KINH DOANH

"Phan mem quan ly kinh doanh BMS" giải quyết một cách toàn diện tất cả vấn đề về quản trị doanh nghiệp, mang lại sự tiện lợi nhưng hiệu quả về thời gian và tầm kiểm soát chặt chẽ cho nhà quản lý.

Hệ thống bao gồm các phân hệ: Quản trị khách hàng, Quản trị nhà cung cấp, Quản lý bán hàng, Quản lý mua hàng, Quản trị kho. Được thiết kế cho các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, với mục tiêu mang lại tính tiện dụng và hiệu quả vượt trội.

Chức năng giải pháp/ "Phan mem quan ly kinh doanh BMS"

1.Hệ thống quản lý khách hàng


 • Quản lý thông tin chi tiết và các thông tin liên lạc của khách hàng
 • Quản lý các hoạt động giao dịch liên quan đến khách hàng
 • Khả năng thống kê doanh số của khách hàng
 • Quản lý công nợ của khách hàng
 • Quản lý Commission

2.Quản lý bán hàngphan mem quan ly kinh doanh BMS


 • Quản trị thông tin khách hàng cho đơn đặt hàng
 • Chính sách giá
 • Xử lý đơn đặt hàng
 • Chuyển hàng
 • Xử lý hóa đơn
 • Quản lý việc thanh toán
 • Thống kê doanh số của khách hàng

3.Quản lý sản xuất


 • Phân bổ chi phí sản xuất
 • Tính giá thành sản xuất
 • Tính hiệu quản sản xuất
 • Cấu hình sản phẩm, định mức nguyên vật liệu
 • Tính hiệu quả quản lý sản xuất

4.Quản lý tài chính & hiệu quả kinh doanh


 • Giá vốn, Chi phí sản xuất, lời lỗ
 • Công nợ phải thu
 • Công nợ phải trả
 • Lịch thu tiền
 • Quản lý quỹ tiền mặt, dòng tiền
 • Quản lý Commission, discount
 • Thống kê doanh số của khách hàng

5.Quản trị mua hàng


 • Quản trị nhà cung cấp
 • Hoá đơn/Chứng từ nhập liệu
 • Kiểm soát toàn bộ quá trình lập hoá đơn mua hàng, đặt hàng và các khoản nợ
 • Nhận hàng vào một hoặc nhiều kho, có thể nhận một lần hoặc nhiều lần
 • Danh mục các khoản mua hàng và nhà cung cấp và tình trạng của nó
 • Các chức năng gởi email tự động khi hàng về kho

6.Quản trị kho, nguyên vật liệu


 • Khả năng quản lý nhiều kho hàng tại nhiều địa chỉ khác nhau
 • Nhập kho và kiểm tra nguyên vật liệu (NVL) từ nhà cung cấp
 • Theo dõi tồn kho
 • Quản lý mức lưu kho tối thiểu
 • Xử lý các số lượng tồn kho
 • Báo cáo tồn kho

7.Hệ thống thống kê, báo cáo


 • Các báo cáo liên quan đến doanh số theo nhân viên, theo thời gian, theo dự án…
 • Dự báo doanh số đạt được tại các giai đoạn trong tương lai


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
BÀI VIẾT MỚI HƠN
BÀI VIẾT CŨ HƠN

Khách hàng tiêu biểu
Bảng quảng cáoBảng quảng cáoBảng quảng cáoBảng quảng cáoBảng quảng cáoBảng quảng cáoBảng quảng cáo