Dự án đã triển khai

Thiết kế website Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Lào Cai

Thứ sáu, 15 Tháng 7 2011 15:30 | Viết bởi Công ty iti solution - phần mềm website

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Lào Cai được thành lập theo Quyết định số: 610/QĐ.UB, ngày 02 tháng 05 năm 2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai. Việc xây dựng Trường nằm trong mục tiêu xây dựng và đào tạo nguồn nhân lực mang tính bền vững có chiều sâu, góp phần đẩy mạnh công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai.

1. Vị trí chức năng của Trường .

Trường là đơn vị sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp thuộc bậc trung học nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân, đặt dưới sự quản lý trực tiếp toàn diện của UBND tỉnh Lào Cai, đồng thời chịu sự quản lý nhà nước về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Giáo dục – Đào tạo, có chức năng tổ chức quản lý các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và kỹ thuật cho cán bộ, công chức của các cơ quan Đảng, đoàn thể, cơ quan quản lý nhà nước trong tỉnh, các lực lượng lao động khác trong và ngoài tỉnh có nhu cầu.

2. Nhiệm vụ quyền hạn của Trường.

- Tổ chức đào tạo hệ trung học chuyên nghịêp, trung học kinh tế, tài chính, trung học kỹ thuật.

 

- Liên kết đào tạo : Đại học tại chức các ngành kinh tế, kỹ thuật, ngoại ngữ theo nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của tỉnh, đào tạo nguồn nhân lực về CNTT đáp ứng nhu cầu trước mắt và lâu dài.

- Bồi dưỡng ngắn hạn: Nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực quản lý hành chính, kinh tế, tài chính, kế toán và lĩnh vực khoa học - kỹ thuật cho cán bộ, công chức và cán bộ cơ sở đương chức, dự nguồn.

- Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ tiên tiến vào thực tế sản xuất, kinh doanh.

3. Tổ chức bộ máy, biên chế

Khi thành lập chỉ có 12 cán bộ giáo viên, qua 8 năm xây dựng và phát triển đến nay Nhà trường đã có 116 cán bộ giáo viên (87 biên chế, 29 hợp đồng), trong đó: 90 giáo viên, giáo viên kiêm nhiệm và 26 cán bộ, nhân viên phục vụ.

Hiện nay có 25 thạc sỹ đang công tác tại trường và làm nghiên cứu sinh, 8 giáo viên đang học cao học tại các trường trong và ngoài nước,

Hiện nay Nhà trường  có 10 phòng, khoa: Phòng Tổ chức hành chính, Phòng Đào tạo, Phòng công tác HSSV, Phòng Tài chính kế toán - Quản trị Đời sống, Khoa cơ bản, Khoa Nông lâm, Khoa Kinh tế, Khoa Ngoại ngữ - Tin học, Khoa Chính trị - Pháp lý, Khoa Tại chức.

Các tổ chức đoàn thể.

- Đảng bộ Cơ sở gồm 4 Chi bộ với tổng số 40 đảng viên.

- Tổ chức Công đoàn: tổng số 116 đoàn viên và 10 tổ công đoàn.

- Tổ chức đoàn TNCS Hồ Chí Minh: 4 chi đoàn cán bộ, giáo viên tổng số 77 đoàn viên và chi đoàn 28 chi đoàn học sinh.

- Chi hội chữ thập đỏ với tổng số 116 hội viên chữ thập đỏ.

* Các Phòng, Khoa chuyên môn gồm:

1. Phòng Tổ chức Hành chính

2. Phòng Đào tạo

3. Phòng công tác HSSV

4. Phòng Tài chính Kế toán - Quản trị Đời sống

5. khoa cơ bản gồm: 2 tổ CM (Tổ khoa học XH và tự  nhiên).

6. Khoa nông lâm

7. Khoa kinh tế gồm 2 Bộ môn (Kinh tế và Du lịch)

8. Khoa Ngoại ngữ - Tin học.

9. Khoa chính trị - Pháp lý        

10. Khoa tại chức.

4. Công tác đào tạo

* Các lớp chính quy:

Nhà trường đã và đang trực tiếp đào tạo được 44 lớp với tổng số: 1832 học sinh, sinh viên (trong đó 15 lớp với tổng số 690 học sinh, sinh viên đã ra trường)

Gồm các mã ngành: Kế toán, Pháp lý, Tin học, Trồng trọt, Chăn nuôi – Thú y, Du lịch, Nông lâm tổng hợp, Văn thư lưu trữ.

* Đào tạo ngắn hạn:

Nhà trường là đơn vị được BQL Dự án TW - Dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc lựa chọn thực hiện đào tạo tăng cường năng lực về quản lý dự án cho đội ngũ cán bộ cấp xã và trưởng thôn bản các xã vùng cao thuộc vùng dự án gồm 9 huyện, thị trong tỉnh, kết quả mở được 60 lớp với trên 3.000 học viên. Đào tạo tin học văn phòng hướng dẫn khai thác thông tin trên mạng Internet cho hơn 2.000 lượt CBCC các Sở, ban, ngành, các huyện thị trong tỉnh và các lớp Đại học, Cao đẳng… (đã cấp chứng chỉ tin học các khoá đào tạo tại Trường)

Phối hợp với Trung tâm lưu trữ và tích hợp dữ liệu - UBND tỉnh Lào Cai, tổ chức tập huấn cho cán bộ chuyên trách của các phòng, khoa, bộ môn trực thuộc của Nhà trường sử dụng 3 phần mềm dùng chung của tỉnh.

Nhà trường phối hợp với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Lào Cai triển khai dự án "Chương trình hỗ trợ ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn",

- Mở 3 lớp tập huấn "Nâng cao năng lực cho các đơn vị cung cấp dịch vụ về công tác khuyền nông" tại 3 huyện Simacai, Bắc Hà, Mường Khương.

- Tổ chức 3 cuộc hội thảo "Lập kế hoạch phát triển thôn bản từ dưới lên có tham dự của người dân" tại 3 huyện Simacai, Bắc Hà, Mường Khương.

Hợp tác Quốc tế:  Được sự đồng ý của UBND tỉnh Lào Cai ngày 03/06/2005 Nhà trường đã ký biên bản thỏa thuận các nội dung hợp tác Giáo dục - Đào tạo với Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Vân Nam - Trung Quốc về tuyển lưu học sinh và đào tạo cao học cho cử nhân kinh tế của Trường và của tỉnh Lào Cai sang học tại Trường bạn năm 2005 - 2006 và những năm tiếp theo.

* Liên kết đào tạo:

Trường đã phối hợp với các Sở, ban, ngành chức năng trong tỉnh và liên kết với các Trường: Học viện Tài chính, ĐH Luật Hà Nội, ĐH Nông lâm Thái Nguyên, ĐH Công nghiệp Hà Nội, ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Kinh tế Quốc dân, SĐ Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên, CĐ Tài nguyên Môi trường, CĐ Du lịch Hà Nội.... đã và đang tổ chức giảng dạy cho 30 lớp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp tổng số 2248 học sinh, sinh viên (trong đó có 23 lớp đã ra trường).

Để ngày càng khảng định vị thế của một Trường Cao Đẳng chuyên nghiệp, đội ngũ cán bộ giáo viên của nhà trường ngày càng được nâng cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Hàng năm Nhà trường liên tục cử cán bộ, giáo viên thuộc các phòng, khoa đi đào tạo các khóa sau đại học, nghiên cứu sinh, hoàn toàn có thể đáp ứng được những yêu cầu của một ngôi Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai trong tương lai.

Địa điểm Trường : Đường B3 - phường Nam Cường - TP Lào Cai

Tình trạng dự án: Đang thực hiện

Link demo: http://www.iti.vn/demo/laoCai/index2.html

BÀI VIẾT MỚI HƠN
BÀI VIẾT CŨ HƠN

Khách hàng tiêu biểu
Bảng quảng cáoBảng quảng cáoBảng quảng cáoBảng quảng cáoBảng quảng cáoBảng quảng cáoBảng quảng cáo