Bảng giá
Thông tin bảng giá của email marketing
Chúng tôi sẽ cung cấp tài khoản hệ thống cho Khách hàng và Khách hàng toàn quyền sử dụng hệ thống này từ việc tạo danh sách email, tạo chiến dịch, gửi chiến dịch, xem báo cáo thống kê.
 • Lượng mail tối đa/tháng
 • Tốc độ gởi (email/giờ)
 • Giá/email (đồng)

Chi phí/tháng

Cơ bản

Chọn

 • 10000 Email
 • 1000 Email
 • 1 Tháng

  28 đ/email

279.000

Thông thường

Chọn

 • 50000 Email
 • 1000 Email
 • 1 Tháng

  16 đ/email

799.000

Chuyên nghiệp

Chọn

 • 100000 Email
 • 1000 Email
 • 1 Tháng

  14 đ/email

1.449.000

Doanh nghiệp

Chọn

 • 500000 Email
 • 1000 Email
 • 1 Tháng

  6 đ/email

3.199.000

Cao cấp

Chọn

 • 1000000 Email
 • 1000 Email
 • 1 Tháng
  5 đ /email

5.599.000
Khách hàng tiêu biểu
Bảng quảng cáoBảng quảng cáoBảng quảng cáoBảng quảng cáoBảng quảng cáoBảng quảng cáoBảng quảng cáo